Kamila Guzal-Pośrednik

Instruktor - Zajęcia Plastyczne - SMOK

Kamila Guzal-Pośrednik

Instruktor Zajęć Plastycznych w Klubie Smok mOKtis w Otwocku.

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie,
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
Podyplomowego Studium Pedagogicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom z grafiki warsztatowej uzyskała w pracowni prof. Rafała Strenta wraz z aneksem malarskim w pracowni prof. Janusza Przybylskiego.
Zajmuje się malarstwem, grafiką, batikiem, oraz ilustracją.
Wystawy indywidualne:
2000-„Malarstwo” Galeria Promocyjna, Warszawa
2004-„Ogrody i wyspy”- batik (wraz z mężem, Pawłem Pośrednikiem) Galeria Art-office, Warszawa
2010-„Grafiki i batiki” -PMDK Otwock
2020- „Malarstwo i grafika” wraz z mężem Pawłem Pośrednikiem- Teatr Jaracza ,Otwock
Ważniejsze wystawy zbiorowe:
2000- „Salon Letni” Galeria Promocyjna, Warszawa
2000- „Warszawa wraca na płótna mistrzów” Stara Pomarańczarnia, Warszawa
2000- „Supermarket Sztuki” Galeria ZPAP Warszawa
2001- „Jesteśmy w czerni i bieli” Galeria Lufcik, ZPAP Warszawa
2001 ” Clermond-Ferrand” – wystawa malarstwa, rysunku i grafiki, Francja
2002- „Ile tradycji, ile nowości” Galeria Lufcik, ZPAP Warszawa
2004- Biennale Internacionale de Gravure, Ermont, Francja
2006- „Gdy słowo staje się ciałem” -wystawa ilustracji biblijnej, Centrum Kultury Zamek, Poznań
Nagrody regulaminowe w konkursie ” Grafika Warszawska” w 1996 i 1998
Wyróżnienie w konkursie na grafikę o tematyce muzycznej „Leszno 2011”
Prace w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.
Jako ilustrator współpracowała m.in. z Wydawnictwem Sióstr Loretanek, Wydawnictwem Edukacyjnym Żak, Wydawnictwem Edukacyjnym Pazdro, Wydawnictwem Juka, Wydawnictwem Edukacja Polska, pismem „Smaki Życia”, Karin Fisher Verlag.
Od 1997 roku pracowała jako nauczyciel-instruktor zajęć plastycznych (Pałac Młodzieży w Warszawie, PMDK w Otwocku, GOK w Celestynowie ).
W roku 2012 pracowała jako wykładowca historii sztuki, rysunku i liternictwa w policealnej szkole Futura na kierunku Reklama i Marketing.
Uczyła plastyki w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.
Współorganizatorka warsztatów plastycznych z dziedziny grafiki i batiku.