Regina Morawska -Stec

Prezes Otwockiego U.T.W.

Regina Morawska -Stec

Prezes Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Klubie Smok mOKtis

Od 38 lat mieszkam w Otwocku. Przez 36 lat pracowałam w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jako statystyk medyczny, a później jako kierownik Działu Dokumentacji i Rejestracji Medycznej. Od wielu lat przewodniczyłam Związkowi Zawodowemu Pracowników Ochrony Zdrowia.
W 2005 roku czynie uczestniczyłam w tworzeniu Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Otwarte Drzwi” a od 12 lat jestem jego prezesem. Od ponad 14 lat Uniwersytet działa i skupia w każdym roku akademickim około 100 słuchaczy.
Poprzez wykłady ,seminaria, warsztaty, wycieczki i spotkania integracyjne na Uniwersytecie propagujemy aktywny i zdrowy tryb życia dla seniorów. Dewizą studentów- seniorów jest to aby zawsze mieć przy sobie przyprawę do życia czyli „ DOBRY HUMOR”.
Cieszy mnie to, że bardzo lubimy nasze spotkania. Praca ta daje mi dużo zadowolenia i satysfakcji. Zawsze pasjonowała mnie praca z ludźmi i dla ludzi.
Pracy z seniorami zawdzięczam to, że w 2016 roku otrzymałam „Złotą Sosenkę” w uznaniu zasług dla Miasta Otwocka.
W 2019 roku Otwocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na Powiatowym Konwencie Seniorów z rąk Prezydenta Otwocka otrzymał symboliczny Klucz do miasta.