XX Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

1. W przeglądzie mogą brać udział dzieci z otwockich przedszkoli i szkół, oraz z ognisk muzycznych i placówek kultury, – których opiekunowie złożą prawidłowo wypełnione karty uczestnika.

2. W przeglądzie Kolęd i Pastorałek przewidziane są 4 kategorie, – w których można zgłaszać uczestników.

  • Przedszkola i klasy ‘O’,
  • Uczniowie z klas I-IV,
  • Uczniowie z klas V-VIII,
  • Uczniowie szkół średnich.

3. Uczestnicy przygotowują ( indywidualnie lub grupowo) jeden na placówkę eksponat w dowolnej technice plastycznej, z zachowaniem nie przekraczalnej wielkości 1m x 1m x 1m.

4. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnictwa do dnia 6.11.2020. ( Kartę uczestnika należy wysłać na adres mailowy: agata.zatyka@moktis.pl lub w wersji papierowej dostarczyć do sekretariatu MOKTiS ul. Armii Krajowej 4 w Otwocku).

5. Eksponaty na wystawę należy dostarczyć 14.12.2020 W godz. 10.00 – 14.00 do kościoła św.Wincentego a’Paulo. W tym dniu prace będą oceniane przez jury.

6. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

– samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców

– staranność i estetykę

– oryginalność w doborze techniki plastycznej

– artystyczną wyjątkowość prac

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 10.01.2021 R. – podczas mszy świętej o godz. 11.00

8. Odbiór prac z otwartej wystawy będącej ekspozycją musi się odbyć 11.01.2021 R. w godz. 10.00 – 15.00./ Nieodebrane w tym terminie prace ulegną zniszczeniu.

9. Organizator (MOKTiS), zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie modyfikacji postanowień powyższego regulaminu, jak również przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o wprowadzeniu ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie www.moktis.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Warunkiem udziału jest dostarczenie w odpowiednim terminie Karty Uczestnika, którą można pobrać → tutaj

WIĘCEJ INFORACJI:

Agata Zatyka

22 779 36 43 wew.24

agata.zatyka@moktis.pl