Zapraszamy  do naszych konkursów:

  1. Konkurs na gadżet dla Otwocka! 2500 zł do wygrania!

 Otwock ma dobry klimat, świdermajery, duszę, kulturę, ale do tej pory nie ma swojego gadżetu. Czas to zmienić! Zapraszamy projektantów graficznych, artystów, pasjonatów!

Zaprojektujcie, przyślijcie i wygrajcie 2500 zł.

Wasz wyprodukowany gadżet będzie wyrażać czas-obiekt-świadomość otwockich kontekstów. Zwycięski projekt wybierze jury. Projekty gadżetu  należy przesyłać w terminie do 21 września 2020 roku na adres:

Miejski Ośrodek Kultury,Turystyki i Sportu w Otwocku

  1. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock – z dopiskiem – Konkurs COŚ?OK!

e-mai: cosok@moktis.pl

Konkurs na gadżet to część  projektu „Mój Otwock online” realizowanego
w ramach programu Kultura w Sieci Narodowego Centrum Kultury.

Regulamin http://mostkultury.pl/?page_id=3156

2. KONKURS FOTOGRAFICZNY FOTOFF

Pula nagród 1 500 PLN. Wygraj! Dawne z nowym. Przeszłość z przyszłością. Tradycja obok nowoczesności. Dobry klimat, świdermajery, las, przyroda, otwockie sosny. Do Konkursu można zgłaszać fotografie wykonane na terenie Otwocka w latach 1900-1960 oraz ich współczesną wersję z 2020 r. Oczekujemy kreatywnego podejścia do tematu.

Zdjęcia należy przesyłać w terminie do 21.09.2020 r.

do Biura Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4.

Na przesyłce należy umieścić napis: OTWOCK KONKURS FOTOFF

Email: fotoff@moktis.pl

Konkurs na zdjęcie z Otwocka to część projektu „Mój Otwock Online” realizowanego wraz z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 21.09. 2020 r. Szczegółowy regulamin konkursowy znajduje się w załączniku poniżej. Tam też znajdziecie link do formularza zgłoszeniowego. Na laureatów konkursu czekają nagrody finansowe i rzeczowe. Serdecznie zapraszamy!

http://mostkultury.pl/?page_id=3212

3. Konkurs na utwór satyryczny o Otwocku! 1 200 zł do wygrania!  Otwock ma dobry klimat, świdermajery, duszę, kulturę. I mieszkańców z bardzo dużym poczuciem humoru. Zapraszamy satyryków, ironistów, prześmiewców i kpiarzy! Wygrajcie 1 200 zł, pisząc żywy, awangardowy, rozbrajający tekst o otwockich klimatach do 2 000 znaków (licząc ze spacjami)! Zwycięski utwór satyryczny wybierze jury.

Utwór  należy przesyłać w terminie do 15 września 2020 roku na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

  1. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwockz dopiskiem – Konkurs ŻART:OK

E-mail: zartem@moktis.pl

Konkurs na utwór satyryczny to część  projektu „Mój Otwock online w ramach programu Kultura w Sieci Narodowego Centrum Kultury.

Regulamin: http://mostkultury.pl/?page_id=3160